Blog

Färg, Inspiration, Utbildande

Den röda färgen

Färgterapi och färgernas betydelse – del 4

OBS! texten nedan är inte vetenskapligt bevisad och färgterapi ska inte användas som en ersättning för medicinsk behandling. Mår du dåligt eller känner dig sjuk ska du alltid uppsöka läkare.

Den röda färgen hittar vi i baschakrat/rotchakrat precis i slutet av ryggraden.

Färgen är länkad till hjärtat och blodet och associeras med kärlek. Exponering för rött ljus höjer hjärtfrekvensen och ökar blodcirkulationen och adrenalinprodukten. Denna färg bör användas med försiktighet på patienter med hjärtproblem som högt blodtryck. Mjukar upp stela muskler.

Rött står för kraft, energi, intensitet och drivkraft. Den står för mod, frigörelse, passion och spänning. Färgn kan få blyga personer att känna mod och våg komma fram ur sitt skal. Rött har en brinnande önskan att komma någonstans, men har en tendens att handla utan att tänka först. Rött kan även få oss att bli aggressiva och grälsjuka.

Finns det brist av rött i din aura händer det att du skjuter upp saker, blir energilös, otrygg, ojordad och orolig. För att råda bot på bristen kan du se till att få i dig röda födoämnen som fungera uppiggande, tex tomater, paprika, jordgubbar, chili, äpple och kryddor. Eller dra fram din röda kappa, sjal eller byxor. Kanske ett rött nagellack eller läppstift.

Finns det ett överskott av rött skapar det irritation och otålighet. Detta överskottet balanseras med grönt som är en komplementfärg.

Hur känner du inför den röda färgen? Energifylld eller orkeslös? Irritation eller passion?

Färgterapi och färgernas betydelse – del 1: Vad är färg?

Färgterapi och färgernas betydelse – del 2: Färgterapi historien

Färgterapi och färgernas betydelse – del 3: Aura, chakra och färgernas helande kraft

Färg, Inspiration, Utbildande

Aura, chakra och färgernas helande kraft.

Färgterapi och färgerna betydelse – del 3

Aura, chakra och färgernas helande kraft.

Det finns olika färger i din aura och varje färg har sin betydelse. Jag kommer att gå igenom varje färg var för sig i egna inlägg lite längre fram.

Så vad är auran? Alla människor omger sig av ett energifält nära kroppen, ett elektromagnetiskt fält. Det här fältet som i kallar auran är en levande del av oss själva som hela tiden utvidgas och dras ihop. Den består av sex skikt som vibrerar var en i sin egen frekvens och så även samspelet mellan färgerna inom det. Det här frekvenserna skiftar med våra tankar och känslor och så också våra färger. Det påstås att det är utifrån färgerna som man kan läsa av en människas humör, hälsa eller personliga karaktär.

De olika färgerna i auran har också en koppling till våra chakran och det påstås att auran är vårt åttonde chakra. Enligt österländsk filosofi finns sju huvudsakliga chakra och sitter längs en linje utmed ryggradens nedre del och upp till hjässan. Tänk er som kugghjul som rör sig och vibrerar på olika frekvenser. Dessa chakran sägs vara länkat till våra endokrina körtlar och fungerar i harmoni med varandra. Om något chakra inte fungerar blir hela systemet obalanserat vilket medför att energiflödena i kroppen blockeras, och på så vis påverkas vår hälsa negativt. Terapi med rätt färg kan hjälpa till att skapa balans i chakrasystemet.

De främsta chakran består av nedan:

 • Rotchakra – ryggradens bas och utstrålar rött. Påverkar blodet, ryggraden, benen, skelettet, nervsystemet, vaginan och testiklar.
 • Bukchakra (sakralchakra) – strax under naveln och utstrålar orange. Påverkar njurar, hud, fortplantningsorgan,
 • Solar plexus chakra.- strax ovanför naveln och utstrålar gult. Påverkar huden och matsmältningen och bukspottkörteln.
 • Hjärtchakrat – strax till höger om hjärtat och utstrålar grönt. Påverkar hjärta och lungor, immunsystemet och blodomloppet.
 • Halschakra – nedanför strupen och utstrålar blått. Påverkar halsen, nacken, öron och skuldror och hör ihop med sköldkörteln.
 • Ögonbrynschakra (tredje ögat)- i pannan mitt emellan ögonbrynen och utstrålar indigo. Förknippat med hjärna, ögon, öron, näsa och hör ihop med hypofysen.
 • Kronchakra – Ovanför huvudet och utstrålar violett/lila. Styr hjärnan och nervsystemet
 • Alta Major-chakrat – Livskraften och utstrålar vitt och hör ihop med halspulsådern.

Hur kan färger påverka oss och har det en helande kraft?

Jag tänker att det är upp till var och en och anamma om färgerna kan påverka våra känslor och hälsa. En teori är att ljuset som kommer in i våra ögon samspelar med mellanhjärnan och att de endokrina reaktionerna som detta orsakar påverkas av de färger vi ser. Då auran omger oss med färger och hela tiden skiftar kan den också vibrerar i fel färgfrekvens och att vi då börjar må dåligt. Genom färgterapi behandlas man med korrekta färgfrekvenser. VIKTIGT! Färger kan ha kontraindikationer så det är inte rådigt att behandla sig självt. Samtalsterapi är en viktigt del om du har psykiska sjukdomar.

I del 4 börjar vi komma in på färgerna i tolvfärgscirkeln och hur dessa påverkar oss, vad de betyder när de visar sig i vår aura samt symbolism.

Färgterapi och färgernas betydelse del 1: Vad är färg

Färgterapi och färgernas betydelse del 2: Färgterapi i historien

Färg, Inspiration, Utbildande

Färgterapi i historien

Färgterapi och färgernas betydelse – del 2

Historia

Att solljuset har avgörande betydelse för vår hälsa tror jag alla i vårt avlånga land är väl medvetna om. Det är genom de ultravioletta strålarna som vi kan producera D-vitamin som också är avgörande för upptaget av kalcium, vilket gör skelettet starkt och minskar risken för benskörhet. Även att D-vitamin boostar serotonin som påverkar våra känslor och vår sinnesstämning.

Egen bild

Redan under antika Egypten hade människor förståelsen för färger och hur ljuset kunde påverka deras livskvalitet. Det var vanligt med väggar målade i olika färger där man trodde att färger kunde bota olika åkommor. I särskilda tempel placerade Egypterna ut olika kristaller i fönsterna, för att i sin tur låta ljuset sprida sig i regnbågens alla färger över människorna/patienterna i rummet. Patienterna fick sedan en färgdiagnos och behandlades därefter.

I antikens Grekland var solljusbehandling (helioterapi) vanligt och uppmuntrades av Hippokrates för att behandla sjukdomar. Han förklarade även sjukdomarnas grundmekanism utifrån fyra kroppsvätskor.

 • Rött blod – hjärtat
 • Gul galla – mjälten
 • Svart galla – hjärnan
 • Vitt slem – levern

För att vara frisk och inneha god hälsa var det av vikt att ha balans mellan dessa fyra vätskor. Om obalans existerade behandlades patienten med dess färg som var orsaken till obalansen. Tex – om en patient hade problem med hjärtat så var det färgen röd som skulle kunna bota sjukdomen. Detta kunde ske i form av färgad mat, blommor, salvor, mineraler och kläder.

Bild från Unsplash

Under tidiga kristna perioden ansåg man sedan att medicinsk behandling med färg var hedniskt och de antika helande konsterna bevarades istället via muntlig tradition, blev därmed ockulta.

Det var inte förrän på 1000-talet, tidigt medeltid, som färgterapi togs upp igen.

Avicenna var en persisk läkare som trodde att färger kunde bota sjukdomar på en enkel nivå. Tex om en person var varm så var hen röd och om personen var kall så var hen blå. Han använde sig ofta av dessa två färger i läkningen och skrev mycket om kroppstemperaturer och kopplade ihop dessa till det som kallas för feber. Han noterade även de mer oönskade effekterna som färger kan åstadkomma, tex att rött höjde blodtrycket och blått sänkte det, medan gul ansågs dämpa inflammation och smärta.

Målning av Martina

Under Renässansen var det Alkemisten och mystikern Paracelsus som var den mest ryktbara läkaren. Han ansåg att ljus och färg var nödvändigt för god hälsa och använde sig av elixirer, talismaner, örter och mineraler i sina behandlingar.

I början på 1800-talet gjordes stora framsteg inom anatomi, kirurgi och medicinering. Det var nu som mysticism och magi ersattes av vetenskap och rationalism. I mitten av 1800-talet återupptäcktes ljusterapin (helioterapi som de antika grekerna pysslade med) och med hjälp av konstgjorda lampor användes ljuset för att förebygga och behandla tuberkulos.

I slutet på 1800-talet var det främst två läkare, Seth Pancoast och Edwin Babbit, som uppmärksammade färgerna i solljuset. Pancoast jobbade mest med rött och blått och menade att de röda strålarna stimulerade nervsystemet och de blå lugnade ner det.

Babitt använde sig av de primära färgerna, rött, gult och blått. Han identifierade färgen röd som stimulant för blodet, gul och orange som nervstimulansmedel samt blå och violett som lugnande för alla system och med antiinflammatoriska egenskaper. Därmed ordinerade Babbit rött vid förlamning, fysisk utmattning och kronisk reumatism; gult som laxerande och vid rening av tarmar och mage samt för luftrörsproblem. Han ordinerade även blått för inflammatoriska tillstånd, ischias, hjärnhinneinflammation, och huvudvärk. Den 6 augusti 1889 patenterade Babbitt “Sun and Vapor Bath”, och beskrivs som ett sol och värmebad som utsätter kroppen för verkan av solstrålar, ånga eller annan typ av värme eller påverkan av elektriskt ljus, i syfte att bota olika sjukdomar och öka fysiska mentala krafter. Han uppmuntrade sina patienter att dricka ett färgat elexir, dvs vatten som fått så i solen i färgade glas och menade att det hade en helande kraft. Det var också nu som Färgterapi myntades – Chromotherapy

På 1900-talet kom flera innovatörer inom färgterapi att träda fram. Ghadiali var den första att skriva en bok om färgterapi, där han beskrev att färger hade olika effekter på plantor, djur och människor. Han utvecklade en vetenskaplig metod för att behandla människokroppen med färg och uppfann två projektorer med vars hjälp han kunde använda sina 12 färger i behandlingen, denna metod kallas för Spectro-chrome color therapy. Max Luscher, professor i psykologi, menade att en persons val av färger eller förkärlek till en viss färg skulle kunna vara underlag nog för att diagnostiser både fysiska och psykiska tillstånd. Filosofen Rudolf Steiner ansåg att färg var ett levande väsen och att varje nyans hade en andlig betydelse. “Green is the dead image of the living, peach blossom the living image of the soul, white or light the soul’s image of the mind, and black is the mind’s image of death“(http://www.colorsystem.com/?page_id=1301&lang=en).

Målning av Martina

Dagens färgterapi använder sig och influeras av dåtidens forskare och fortsätter att utvecklas. I del 3 kommer du att få lära dig mer om chakra och färgernas helande kraft.

Källor
https://www.biologicalmedicineinstitute.com/edwin-dwight-babbitt
https://sv.innerself.com/living/health/healing-disciplines/4639-color-therapy-through-the-ages-by-helen-graham.html
https://sv.innerself.com/levande/h%C3%A4lsa/helande-discipliner/4640-f%C3%A4rgterapi-healing-helen-graham.html
https://www.netinbag.com/sv/medicine/what-is-heliotherapy.html
http://www.colorsystem.com/?page_id=1301&lang=en
What is Spectro-Chrome Color Therapy?
Färgterapi, Pauline Willis Colour Therapy, Center of excellences Upptäck färgterapi: En förstahandsbok för bättre hälsa, Helen Graham

Läs alla avsnitten i serien om Färgterapi och Färgers betydelse

Färgterapi och färgernas betydelse – del 1: Vad är färg?

Färgterapi och färgernas betydelse – del 3: Aura, chakra och färgernas helande kraft

Färg, Inspiration, Utbildande

Färgterapi och färgernas betydelse -del 1

I början på det här året deltog jag i en målarkurs som handlade om att lära känna sig själv lite djupare och då kopplat till färgerna. Det här var en kurs som påverkade mig ganska mycket, fick mig att tänka om och jag blev väldigt nyfiken och ville lära mig mera om vad för betydelse färger har för oss människor. Vad händer när jag blir medveten om färgerna runt mig, och hur påverkar en färg mitt sinne och min kropp? Kan en färg påverka mig så pass mycket att jag antingen kan må bra eller oturligt nog må dåligt.

Detta tänkte jag att du ska få veta mer om och har påbörjat en serie i flera delar. Det här är del 1 och vi börjar från början.

Vad är färg?

Innan jag börjar prata om färgterapi och färgernas betydelse tycker jag det är bra om du får lära dig vad färg faktiskt är.

Visste du tex att vitt ljus inte alls är vitt utan en blandning av regnbågens alla färger. Det är när vi ser alla färgerna tillsammans som vi uppfattar det som vitt. Eller egentligen består vitt ljus av olika våglängder och du och jag uppfattar ljus av olika våglängder som olika färger. Ett exempel är om du låter det vita solljuset brytas i ett prisma så delar ljuset upp sig i färgerna, beroende på deras olika våglängd.

I vår hall har vi ett insynsskydd för den smala fönsterdelen på vår ytterdörr. När kvällssolen ligger på fungerar skyddet som ett prisma så får vi regnbågens alla färger in i vår hall, det är så vackert.

Alla färger vi ser består av vitt ljus som antingen reflekteras eller absorberas på en yta. Tex om du skulle se nedan röda ros ute i din trädgård så innebär det att det vita ljuset som träffar ytan på rosen absorberar vissa av färgerna, de sugs upp, försvinner, och andra färger reflekteras och träffar dina ögon. Det röda du ser innebär att alla andra färgerna absorberas utom dem färgerna som du tolkar som röda.

Det är också just det du tolkar som rött som spelar roll. Den röda färgen du ser behöver inte innebära samma röda färg för mig.

I våra ögon har vi tappar och stavar. Tapparna har tre olika typer, färgreceptorer, och en del är känsliga för grönt, en del är känsliga för rött och en del är känsliga för blått. Beroende då på ljusets våglängd så stimuleras dessa receptorer och du ser rött, eller blått eller grönt. När ljus med olika våglängd träffar ögat samtidigt så blandas de här färgerna med varandra och du kan se andra färger än bara rött, blått och grönt (RGB)

När det kommer till målning så blandas tre grundfärger (rött, blått, gult) och när alla dessa blandas tillsammans så blir det brunt eller svart. Inom trycktekniken så använder man sig av Cyan (en grön/blå färg) Magenta (cerise) och gult och dessa tillsammans kan bilda alla andra färgerna i vårt färgspektra.

Nu vet du allt om vad färg är.

Färgterapi och färgernas betydelse – del 2: Färgterapi i historien

Färgterapi och färgernas betydelse – del 3: Aura, chakra och färgernas helande kraft

Källa:

Inspiration, Målningar

Mitt vallmofält

Det spelar ingen roll hur mycket jag jagar sommaren, jagar efter att solen ska hetta min hud. Det är inte den som värmer mig, som föder mig, som ger mig liv. Det är mina minnen. Alla platser jag sett, alla människor jag skapat värdefulla samtal med. Alla känslor och stunder oavsett om de gjort ont eller varit det vackraste. Alla skratt, all gråt, all förtvivlan, all besvikelse och alla leende.

Det är när vintern kommer som jag vet att jag levt, överlevt. Jag måste hitta värmen där jag kan, svepa den om mig som en filt. Det är när vintern kommer som jag upptäcker värmen i mig, där under filten, bland mina minnen.

Mitt Vallmofält är mina minnen. Olika blommor, olika minnen. Ljuset och skuggan, sida vid sida, de rör vid varandra. Påminner varandra om det som är och det som var.

Du hittar målningen i Webshopen

Event, Inspiration

Konst i det gröna – Vernissage

Vilken fantastisk dag vi fick!

Tänk att allt det här började med en förfrågan via en gemensam facebookgrupp om det fanns några Västeråsare som var intresserade av att ställa ut tillsammans. Tanken var att hitta en lokal som inte var för dyr och som dessutom gick att hyra en kort period. Kan inte påstå att Västerås är särskilt pigga på att hyra ut sina tomma lokaler, vilket är synd och skulle gynna staden med lite kultur och oss så klart 🙂

Inget napp på lokal men ändå några som fortfarande var intresserade av att ställa ut. Och så blev det, i Anna L-Ls koloniträdgård, på Biskopsängen i Västerås. Förresten en dröm att äga en kolonistuga där nere.

Det blev då att fem hungriga, kreativa själar sammanstrålade och vilken perfekt kombo vi är.

Art 5 består av:

 • Anna Lönnros – Lanzarin
 • Elin Granqvist
 • JW Tavlor
 • Anna Zachriors Lindén
 • Martina Eriksson

Starten på dagen var dock lite skakig. Vi hade under två dagars tid uppdaterat olika väderappar, hållit våra tummar att det inte skulle blir regna. Ingen av dessa 4 stora väderappar visade på regn, inte en enda, och ändå så strilade det ett fint regna på morgonen och förmiddagen. Att ställa in skulle verkligen vara vår sista utväg och inget som vi ville. Uppgivna och sorgsna var vi iallafall en liten stund och bestämde oss för att skjuta på allt fram till klockan 12. Sagt och gjort klockan slog 12 och inget regn… vi köööör!!

Konst av Anna Zachriors Lindén
Konst av JW Tavlor
Konst av Anna Lönnros Landin
Konst av Elin Granqvist
Konst av Martina Eriksson

Sju målningar och en poster fick nytt hem och jag är otroligt tacksam för alla ni som stöttar mig, som hjälper mig på vägen mot mina drömmars mål. Stort TACK.

Är ni nyfikna och vill veta mer om mina målarvänner så hittar ni dem här:

Anna Zachriors Lindén

JW Tavlor

Elin Granqvist

Anna Lönnros-Lanzarin

Inspiration, Tips

Skapandeblockering/Art block

Jag tror att de flesta kreativa personer någon gång har stött på blockeringar, när all kreativitet och motivation att skapa något konstrelaterat är slut. Du har en känsla av att det inte finns någonting nytt att skapa eller en oförmåga att förverkliga dina ideer. Du känner en förtvivlan över ditt skapande som egentligen ska ge dig glädje.

Anledning till att du får blockering

En anledning till att en blockering dyker upp består mestadels av stress och utmattning. En annan anledning är att du sätter för stor press på dig själv att skapa något enastående och spektakulärt. Du kanske även jämför dig med andra konstnärer eller kreativa människor och tappar därmed ditt självförtroende.

Själv har jag känt efter vernissagen att det var svårt att komma igång, hitta på något nytt. Att det jag visade upp var mättat och känslan av att människor förväntar sig att se något annat nu. Vädret har även gjort att jag har tappat en del inspiration och motivation, även om naturen alltid har något att ge mig men lusten är betydligt lägre.

Hur du kommer ur en blockering

 • Vila, ta en paus. Gör något annat som stimulerar dig eller gör något som lugnar ner ditt sinne. Vad som lugnar mig är att gå ut i naturen, läsa en bok, göra meditiva övningar, kanske till och med slöscrolla lite och det skäms jag inte ett dugg över. En paus kan göra att du kan se på ditt konstskapande med nya fräscha ögon när du kommer tillbaka och du kanske också då vet vad det är du vill skapa och bygga vidare på. Däremot är det viktigt att inte ta för lång paus vilket kan resulterar i att du kommer ur ditt skaparflow.
 • Testa något nytt, måla något du aldrig målat förut, fotografera nya motiv du inte brukar fota, testa att sticka nya mönster. Lär dig nya saker som du vill lära dig, det är dumt att tvinga sig in i något som i slutändan iallafall gör dig olycklig. Kom också ihåg att du gör detta för din egen skull, det ska inte vara proffsigt eller något du vill sälja eller ge bort. Om det inte är kul så gör det inte. Enkelt.
 • Gå tillbaka och måla eller skapa något som du gillar och som du vanligtvis är väldigt bra på. Det är så lätt att bli överväldigad av vad andra tycker om det du skapar. När någon annan gillar något du gjort men som du själv inte gillar, och då känner att detta bör jag göra mer av just för att andra gillar det. Eller tvärtom, du skapar något du gillar men som andra inte alls förstår sig på och då tänker att ah… jag ska nog inte fortsätta med detta. Därför är denna övning perfekt för dig, gör det du älskar och som gör dig glad och på bra humör.
 • Hitta inspiration hos andra konstnärer/fotografer/kreatörer. Sök upp de som har inspirerat dig från början till att göra det du gör, kanske de kan starta om elden inom dig.
 • Ibland kan det vara så att du faktiskt behöver tvinga dig själv att komma igång, skapa lite varje dag. Ett tips är att ställa klockan på 30 min och om du känner dig klar när klockan ringer så är det fine. Är du inne i ett positivt flow när klockan ringer och du har tid att fortsätta så sluta inte. Kör!
 • Sluta upp att skjuta upp saker! Jag är proffs på prokrastinering och kan hitta mängder av annat att göra. Genom att planera min vecka och dag för dag vad det är jag förväntas göra så underlättar det också för mig att ta tag i saker. Jag har en tydlig plan. Så hitta dina rutiner.

 • Se över din omgivning. Har du rörigt runt omkring dig kan det vara störande. Är du dessutom en person som stör dig på röran så rekommenderas att hålla efter. Städa undan i din studio när du avslutat en målning. Det känns oftast rofyllt att börja på ny målning eller fortsätta på en redan påbörjad målning när det är ordningsamt runt omkring dig. Är du en person som inte alls bryr dig om att det är rörigt, ja men då är nog heller inte detta en lösning för dig att komma ur din blockering.

Det finns inga enkla lösningar för att komma ur en blockering och jobbet måste du sköta själv. Det bästa är att försöka förstå sin känslor och varför blockeringen dyker upp just vid ett särskilt tillfälle, och acceptera den.

Ha tålamod, en blockering släpper så småningom och du är då kreativare än någonsin.

Om ni har några tips på hur ni kommer ur från er skaparblockering så dela gärna dessa i kommentarerna.

DIY, Inspiration, Tips

Så här gör du din egen strukturpasta

Att göra sin egen strukturpasta är enklare än enkelt. Istället för att gå och köpa färdig strukturpasta och betala onödiga pengar för det så kan du göra den själv.

Vad är då strukturpasta? En strukturpasta är av tjockare konsistens och kan användas för att skapa 3D effekter i en målning. Strukturpastan kan appliceras på en grundad canvas eller uppe på akrylfärg, du kan använda en spatel, målarkniv eller dina fingrar. Du kan bygga mönster med schablonmallar eller bara bre på precis som du själv vill.

Det finns olika varianter av strukturpasta, grovkornig, finkornig eller slät. Jag brukar göra en strukturpasta som är mellan grov- och finkorning, detta beror på vad för typ av konsistens jag önskar.

Detta behöver du för att lyckas

 • Sand
 • Akrylfärg
 • En skål att blanda pastan i
 • ev. vatten.

När du väljer sand så är det bra att se till att den är så ren som möjligt. Väljer du att ta sand från en sandlåda, vilket absolut är fullt möjligt, så vill du inte få med sand från en låda där katter gärna går och kissar. Min rekommendation är att försöka skölja ur sanden först och sedan låta den torka. Jag hittade en sandsäck med sand som vi använt oss av till våra gångplattor, funkar utmärkt.

Steg 1

Ta fram en skål och blanda i sand och akrylfärg till lagom mycket mängd (Beror på storlek av canvas och hur mycket du tror du behöver). Konsistensten ska vara tjock men inte torr, den ska gå att bre ut utan att den smular sig och ramlar av. Tänk dig konsistensen av en tjock bea men kornig. Blir den för torr, dvs du har för mycket sand i så kan du fylla på med mer färg eller pyttelite vatten.

Steg 2

Bre ut pastan så som du vill ha den över canvasen. Kanske lite sporadiskt men samlat eller mer utsmetat. Låt torka, gärna över natten. Den ska kännas torr och hård innan du börjar måla.

KLART

Det blir verkligen inte enklare än så här och du får en målning som sticker ut (bokstavligt talat också😂), är härlig att ta på och ger ett härligt uttryck.

Gå loss och gör det till din grej.

Lägg gärna en kommentar och berätta hur det går för dig. Det vore superkul att höra.

Event

Trädgårdsvernissage

Först… är så glad och tacksam för alla som kom, alla fina ord, alla fina blommor och goddricka. Tack till alla som ville ha en tavla, och som faktiskt valde att köpa en av mig. Sju stycken tavlor fick nytt hem i lördags. Det betyder så mycket och jag fick världens egoboost. Tusen tusen TACK för att ni stödjer mig och gör så jag kan fortsätta med det jag älskar så himla mycket 🙏.

Innan jag bestämde mig för att ha en vernissage (ja jag har kollat upp hos SAOL och n-genus är korrekt att använda i ordet Vernissage 😊) så var jag rädd för att visa upp det jag gör, på riktigt och i verkligheten. Det skulle ju bli min första vernissage… Någonsin. Klart man får vara rädd och nervig då. Instagram har en liten skyddande hinna och det är lätt att gömma sig bakom telefonen, där är det tryggt och skyggt. Men jag är så glad att jag valde att göra det, att jag vågade och faktiskt tog mig i kragen och förverkligade det hela. Att börja med en trädgårdsvernissage tillsammans med människor jag känner var också väldigt lagom, jag kände mig trygg och uppskattad.

från början var tanken att vi skulle hålla till i en helt annan trädgård, en större och mer luftig trädgård än vår egen. Tyvärr såg vädret inte alls ut att vara med oss i början av veckan, vi blev tvungna att planera om. Så istället valde vi att flytta hem vernissagen, tömma hela altanen (som har tak över sig) med möbler och slå upp ett partytält för att göra ytan större. Däremot hade jag inte riktigt huvudet med mig när vi bestämde oss för att tänka om. Söndagen innan vernissagen toppdressade vi gräsmattan som fått stora frysskador från vintern. Kanske inte den bästa iden att ha folk som går på gräset då, men what the… blir det ingen gräsväxt så gör vi bara om arbetet. Det var helt klart värt det från vår sida.

Det blev väldigt lyckat och fördelen med altanen var väggarna där målningarna lätt kunde hängas upp. Och vädret blev bra ändå, till och med lite solig trots allt.

Allt blev så lyckat och det kom så mycket folk, så rörande. Tack igen.

Och ett stort tack också till min mamma som ordnat med tilltugg, till mina barn som hjälpt till att bära möbler, servade förfriskningar och till min man… som alltid ALLTID står vid min sida.

TACK